Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΓΔΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ

Η Μάγδα - Μαρία Καμπούρη είναι κάτοικος Αθηνών και το γραφείο της βρίσκεται στην οδό Αμερικής 19

Η γραφολογία προκύπτει από τις λέξεις γραφή και λόγος.

Ως επιστήμη είναι η ανάλυση του γραφικού χαρακτήρα ενός ατόμου έτσι ώστε να σκιαγραφήσει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Η γραφή αποτελεί ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτηριστικό του κάθε ανθρώπου όπως και το DNA του. Αναλύοντάς την αναλύουμε την έκφραση του υποσυνείδητου του εγκεφάλου του κάθε ανθρώπου ανεξαρτήτου φύλου, γεωγραφικής θέσης και θρησκείας μπορώντας έτσι να ανακαλύψουμε περίπου 5.000 χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του γράφοντος.

Ο ρόλος της δικαστικής γραφολογίας είναι να επιβεβαιώσει εαν ένα έγγραφο ειναι αυθεντικό ή μη χρησιμοποιώντας όλες τις επιστημονικές μεθόδους συγκρίνοντας το υπο αμφισβήτηση έγγραφο με ένα αυθεντικό.

Βασικές αρχές για την ιδιόχειρη γραφή

1. Η πράξη της γραφής είναι μια δραστηριότητα, η οποία μαθαίνεται μέσω της επανάληψης γραφικών κινήσεων, έτσι ώστε να γίνουν συνήθεια στα γράφοντα.

2. Η διαδικασία της γραφής απαιτεί την συνδυασμένη προσπάθεια του εγκεφάλου, των νεύρων και μυών, αποτυπώνεται δε μέσω του οργάνου της (χεριού συνήθως).

3. Δεν υπάρχουν δυο άνθρωποι που να γράφουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο (βλ. αρχή της ατομικότητας).

4. Σε κάθε γραφή υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός ιδιαίτερων γραφικών χαρακτηριστικών, τα οποία εξατομικεύουν και διακρίνουν αυτήν, από κάθε άλλη γραφή.

5. Σε κάθε γραφή υπάρχει ένας αριθμός φυσικών παραλλαγών.

6. Κανείς δε δύναται να αναπαράγει ακριβώς, τη γραφή άλλου ατόμου.

7. Κανείς δε δύναται να γράψει καλύτερα από το πραγματικό επίπεδο της δικής του γραφής.

8. Οι άνθρωποι υιοθετούν διάφορα γραφικά είδη.

9. Οι άνθρωποι διαμορφώνουν τη γραφή τους, αποκλίνοντας συνήθως από τη γραφή που διδάχθηκαν.

10. Πολλές γραφικές συνήθειες είναι ασυνείδητες και συνεπώς, δε δύναται να διαφοροποιηθούν ηθελημένα από το φορέα τους.

11. Η ταυτότητα του συντάκτη μιας γραφής δύναται να πιστοποιηθεί μέσω των γραφικών του συνηθειών.

12. Ο κανονικός τρόπος γραφής ενός ατόμου είναι βασισμένος στις νοητικές εικόνες των εκμαθημένων σχηματισμών των γραμμάτων (βλ. είσοδος μέσω των οπτικών και ακουστικών κέντρων, μετασχηματισμός στα συστήματα Broca ως γράμματα).

13. Η γραφή ενός ατόμου μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του (βλ. Αρχή της διασποράς).

14. Η χρήση ουσιών ή αλκοόλ επηρεάζει τη γραφή.

15. Ορισμένες ασθένειες, εγκεφαλικά τραύματα και συναισθήματα επιδρούν επί της γραφής με ανάλογες γραφικές αλλοιώσεις.

16. Δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί η αιτία που προκάλεσε αλλαγή στη γραφή με το να μελετήσει απλώς κανείς με τα γραφολογικά της γνωρίσματα (πρέπει να πληροφορηθεί και τις λοιπές παραμέτρους).

17. Όταν ο γραφέας θέτει την πένα επάνω στο χαρτί, πριν καν αρχίσει να γράφει, οι γραμμές θα φέρονται με απότομες εναρκτήριες γραφικές κινήσεις. Το αυτό συμβαίνει όταν ο γραφέας σταματά το γράψιμο με τη γραφίδα στο χέρι πριν τη σηκώσει και πάλι η τελική γραμμή των λέξεων θα είναι απότομη.

18. Όταν ο γράφων έχει τη γραφίδα στο χέρι και τη σηκώνει εν κινήσει από το χαρτί, όταν ξεκινάει και όταν τελειώνει τη γραφή, τότε οι γραμμές απολήγουν με ένα «σβήσιμο».

19. Όταν ο γράφων διαφοροποιεί τις διαστάσεις της γραφής του, οι αναλογίες μεταξύ των άνω και των κάτω γραμμών των γραμμάτων, γενικώς παραμένουν οι αυτές.

20. Το ποσοστό της πίεσης που ο γραφών καταβάλει προκειμένου «να σύρει και να τραβήξει» τη γραφίδα κατά τη διαμόρφωση των επί μέρους γραφικών κινήσεων της γραφής του, αποτυπώνεται με την αντίστοιχη αυξομείωση στο προϊόν αυτής.

21. Οι περισσότεροι άνθρωποι χαράσσουν τις καθοδικές γραμμές με μεγαλύτερη ένταση της γραφικής τους πίεσης, τις δε ανοδικές με μικρότερη ένταση.

22. Η επιφάνεια της γραφής επηρεάζει το βάθος (ένταση) της γραφικής πίεσης.

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ - ΜΑΡΙΑ
Δικηγόρος - Δικαστικός Γραφολόγος
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
6944 478556, 210 7231503, 210 7231398, 210 3642849
FAX: 
210 3603908
Email: 
mag.kabouri@yahoo.gr